Økogård Vitsø

Vores gård findes direkte ved siden af naturområdet Vitsø, som ligger lige bagved diget mod Østersøen. Økogårdens jorden har været dyrket økologisk siden 1995. Landbruget omfatter 6,5 ha jord. De fire ha er med græs/kløver, en ha er have med urter, grønsager og frugt, 1,5 ha er skov/læhegn. Det hele er på naturens præmisser.
 
Denmark og EU støtter vores økologisk bedrift med en arealtilskut for økologi. ( se også nedstående information)
 
Der er gemmesteder for rådyr og harer, vådeområder med ynglesteder, stendiger til firben og vildblomster til vores bier. I foråret kommer der gæs, som kan lide vores grønne marker. Lærkerne synger mens det er tid til at samle vilde urter. Foruden bier har vi to hunde og tre katte. Snart kommer der også en fåreflok til.
 
Bygningerne er fra 1868, og og størstedelen er med stråtag. Vores trekantede gård er miljøvenligt renoveret 2010-2012. Opvarmningen sker med jordvarme, suppleret med brændeovne. Pileanlæg sørger for spildevandsrensning.
 
Fra gården er der sti direkte til tur rundt om Vitsøen. Naturreservatet er præget af 60 ha ferskvandssø, der er omgivet af extensive græsenge. Det er et af de største ferskvandsarealer i det danske ”sydhavsområde”.Søen med tre små øer er et fantastisk ynglested for rig fuglelivet og tiltrækker masser af trækfugle. Ørne er set her. På græsengene lever Galloway- og Highlandskvæg, der hjælper med at holde sivene nede. Man kan finde mange sjældne planter i hele området.
 
 
Stierne langs Vitsøen er basis for en spændende og varieret oplevelse. Man kan herfra gå over diget ved Østersøen ellers gå til Søbygård med voldanlæg fra vikingetiden. Jagtslottet Søbygård er museum og tilbyder mange aktiviteter til børn & voksne
Om det store
(vores etik)
Vi har viet vores liv på Økogården Vitsø til naturen - for at bevare, genopbygge og pleje biodiversiteten. Det omfatter både de vilde planter og dyrene. Specielt bier og andre insekter samt fugle er tæt på vores hjerter.

Siden vi overtog gården har vi plantet læbælter, lindetræer m.m. Vi har også anlagt en blomstereng og ændret jordarealet til grønne marker, der støtter miljøet for de naturligt hjemmehørende urter.

Vores næste projekter er anlægning af en dam, genopbygning af vådområdet og plantning af gamle frugtsorter. Med dette arbejde takker vi for stedets skønhed - for stedets stilhed, for de mange smukke kig til vandet og for overfloden ... af vækst ...
 
Lyt mit hjerte
til hvisken af verden
Hun bejler til din kærlighed

Tagore
 
Med vores arbejde vil vi gerne skabe et bidrag
i Chief Seattle`s ånd:

»... The earth does not belong to us. We belong to the earth ...«

(Jorden tilhører ikke os. Vi tilhører jorden.)


Alle vores indtægter kommer vores naturprojekter til gode.
Formålet af tilskutsordningen er at øge biodiversitet og det lykkes hos os ( flere vilde urter, kløkkefrø og markvirben er kommet tilbage)
 
 

Sidst opdateret Onsdag   22. Marts 2017

 
Dorit Lassen & Johannes Hets
© 2012 www.yoga-aeroe.info
DK 5985 Søby
Søby Landevej 20

Telefon 0045 41486895
e-mail: mail@yoga-aeroe.info


Produktion + Design:
Palme Design Nordus, D 23923 Palingen (bei Lübeck)

www.grafik-design-nordus.de
All rights reserved. Any abuse, non-authorized reproducing or copying is strictly prohibited.